Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 

 

Sklep internetowy www.xposefashion.pl prowadzony jest przez firmę XPOSE FASHION Patrycja Szymkowiak (NIP: 606-002-76-90, REGON: 302277989) z siedzibą przy ulicy Czarnkowskiej 42, 64-600 Oborniki, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Gminy Oborniki. Firma zajmuje się sprzedażą odzieży oraz akcesoriów odzieżowych. Adres do korespondencji mailowej: sklep@xposefashion.pl, kontakt telefoniczny: 888 030 699.

Firma XPOSE FAHION zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad. 

1. ZAMÓWIENIA przyjmujemy przez Internet 7 dni w tygodniu, każde potwierdzamy e-mailowo i realizujemy (wysyłamy) w terminie do 1-3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub po wybraniu przesyłki pobraniowej. Realizacja zamówień następuje wg kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania zapasów magazynowych. Działamy tylko i wyłącznie na terenie Polski. Wpłaty na nasze konto prosimy dokonywać po potwierdzeniu przez nas dostępności towaru. 

2. Podane w naszej ofercie sprzedaży ceny towarów oraz ceny przesyłek są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w PLN. Wartość zamówienia jest sumą ceny towaru oraz kosztu przesyłki wybranej przez Klienta i jednocześnie jest wezwaniem do zapłaty. Do każdego wysyłanego do Klienta towaru dołączamy potwierdzenie sprzedaży lub na wcześniejsze życzenie Klienta fakturę VAT. Na potwierdzeniu sprzedaży lub fakturze umieszczamy osobno cenę towaru i osobno koszt przesyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia błędów technicznych w zamówieniu Klienta lub w opisie produktu, w razie wyczerpania zasobów towaru, lub wad technicznych ewentualnie prawo do częściowej realizacji zamówienia. Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Sklep zastrzega sobie także prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofania towarów z oferty, do promocji i wyprzedaży.

4. Możliwe są następujące FORMY PŁATNOŚCI:

– przelew bankowy,

– płatność internetowa transferuj.pl,

– płatność przy odbiorze przesyłki pobraniowej kurierskiej,

 

5. SPOSOBY WYSYŁKI:

– paczka pocztowa (ekonomiczna lub priorytetowa),

- list polecony (ekonomiczny lub priorytetowy),

– przesyłka kurierska,

– przesyłka kurierska pobranie,

6. ZWROTY – PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument powiadamia nasz sklep o takim zamiarze pisząc na adres e-mail: sklep@xposefashion.pl i przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać T U T A J  - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Od tego czasu w ciągu 14 dni Klient dostarcza zwracany towar uprzedzając nas o tym zamiarze drogą e-mailową. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy przy zwrocie towaru koszt przesyłki zwrotnej do sklepu ponosi Klient. Towar  zwracany prosimy odesłać na adres sklepu:

XPOSE FASHION Patrycja Szymkowiak
ul. Czarnkowska 42
64-600 Oborniki

Warunkiem zwrotu jest stan towaru wskazujący na brak oznak użytkowania, zabrudzeń i zniszczeń. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu razem z oryginalnymi metkami oraz z potwierdzeniem sprzedaży lub fakturą VAT. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrotu należności za towar dokonujemy przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Klienta w wypełnionym przez niego formularzu. Sprzedawca ma prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy.

7. REKLAMACJE

Klienci mogą składać reklamacje zakupionego towaru.

W przypadku reklamacji towaru należy przesłać go na własny koszt, nie wyższy jednak niż koszt przesyłki „zakupowej” wybrany przez Klienta przy zakupie, na adres sklepu:

XPOSE FASHION Patrycja Szymkowiak
ul. Czarnkowska 42
64-600 Oborniki

wraz z potwierdzeniem sprzedaży lub fakturą VAT oraz krótkim opisem wady. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać T U T A J - FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO. Towar zgłaszany do reklamacji musi być czysty. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez sklep. Reklamowany towar przekazujemy producentowi w celu stwierdzenia wady. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Klient otrzymuje towar wolny od wad lub należność równą wartości towaru plus koszt przesyłki zakupowej i przesyłki reklamacyjnej, którą zwrócimy na wskazany rachunek bankowy Klienta. Koszty odesłania towaru naprawionego lub wymienionego na nowy ponosi nasz sklep. Jeżeli reklamacja jest bezzasadna, zwracamy Państwu towar wraz z opinią producenta, przesyłką na koszt Klienta. Będziemy informować e-mailowo Klientów o sposobie rozpatrzenia ich konkretnych reklamacji.

8. Towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją zgodną z kodeksem cywilnym.

9. W przypadku zwrotu lub reklamacji zakupionego u nas towaru prosimy o dołączenie do przesyłki wypełnionego stosownego formularza, którego wzory umieszczone są na stronie naszego sklepu.

10. Dane Klientów zgłaszane do naszej firmy są objęte ochroną zgodnie z ustawą, nie będą przekazywane osobom postronnym, dane Klientów podlegają przetwarzaniu jedynie w celu realizacji zamówień i oraz w celach marketingowych.

11. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego realizacji umowy kupna – sprzedaży firma będzie starała się o rozstrzygnięcie polubowne na drodze negocjacji. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Jeżeli nie będzie  możliwe polubowne rozpatrzenie sporu, będzie on rozstrzygany przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.

12. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa obowiązującego w RP.

13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację powyższego regulaminu.