Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.xposefashion.pl oraz wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego www.xposefashion.pl jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności  Użytkowników sklepu internetowego.

1  Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Patrycja Szymkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą XPOSE FASHION Patrycja Szymkowiak z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. Czarnkowska 42, NIP: 6060027690, REGON: 302277989 (dalej zwana „Administratorem”).

2  Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3  Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych w sklepie internetowym formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego.

4   Użytkownik dokonujący zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania. Jeżeli  Użytkownik zdecyduje się na założenie konta w sklepie internetowym, Administrator będzie także uprawniony do przetwarzania stanu realizacji oraz historii zamówień złożonych przez Klienta.

5  W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu e-mail Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy użytkownika, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania.

6  Podany przez użytkownika adres e-mail może być wykorzystany w celu wysyłania wiadomości promocyjnych.

7  Dane osobowe, które  Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie  Użytkownika.

8  W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora podejmą działania windykacyjne.

9  Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

10          Administrator będzie się kontaktował z  Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją transakcji zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

11          Każdy  Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w profilu Użytkownika dostępnym po zalogowaniu do konta w sklepie internetowym lub, w razie problemów, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: sklep@xposefashion.pl.

12          Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych.

13          Administrator zarejestrował zidentyfikowany zbiór danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

14          Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

15          Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

16          W sklepie internetowym znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron WWW. Administrator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

17          Podmiotem zbierającym dane jest Administrator.

18          Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa  Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce  Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki oraz ulepszenia działania sklepu internetowego.

19          Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w sklepie internetowym, monitorowania ruchu Użytkowników w sklepie internetowym, opracowania statystyk korzystania z serwisu internetowego. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów w sklepie internetowym.

20          Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania sklepu internetowego przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.xposefashion.pl w celu informacyjnym.